Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 44th AAPOS Annual Meeting 2018

aapos 2018

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο American Association for Paediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) Annual Meeting 2018:

Νίκος Κοζέης MD, PhD, PostDoc, FEBO, FICO, MRCOphth

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: AAPOS

https://aapos.org/