Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση "Ο καθοριστικός ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση του Ασθενούς με Υγρού τύπου Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας"

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση “Ο καθοριστικός ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση του Ασθενούς με Υγρού τύπου Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας”
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
09:15 – 14:30
Διαδικτυακή live Σύνδεση: Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Divani Caravel, Athens, Αίθουσα ‘ILISSOS’
Makedonia Palace, Thessaloniki, Αίθουσα ‘Αμφιτρύων II’

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση:

Ο σημαντικός ρόλος του Νοσηλευτή στη διαχείριση ασθενών με νΗΕΩ
Σουσούρας Θ. MD, DO, Θεσσαλονίκη