Το Ινστιτούτο Ophthalmica στις "Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία"

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στις “Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία – Διαθλαστική Χειρουργική, Καταρράκτης, Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα
07 – 08 Δεκεμβρίου 2018
Θεσσαλονίκη
THE MET HOTEL

Oργάνωση:
Μεσογειακή Εταιρεία Αμφιβληστροειδούς
Σε συνεργασία με την:
Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Diathlasis

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στις “Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία”:

Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018

16:00-16:15 Αντιπαράθεση 4η: Τρισδιάστατη χειρουργική υαλοαμφιβληστροειδούς
Ένα ακριβό παιχνίδι: Α. Βακάλης
Σημαντική βοήθεια – Καλύτερα αποτελέσματα: Α. Νικολακόπουλος

Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018

13:30 – 13:45 Αντιπαράθεση 3η: Καλύτερη αντιμετώπιση για τις υψηλές αμετρωπίες
Φακικοί ενδοφακοί: Γ. Κυμιωνής
Refractive Lens Exchange: Μ. Μπαλίδης

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα