Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Cretan Hands On Ophthalmology Meeting

cretan hands on

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Cretan Hands On Ophthalmology Meeting:

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

10:00 – 12:00 Ράμματα / Κόμποι / Συρραφή σε μάτια
Μ. Μπαλίδης

15:15 – 16:00 Τοπογραφία κερατοειδούς
Μ. Μπαλίδης

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

16:00 – 17:00 Πρακτική Σκληρικό κανάλι
Μ. Μπαλίδης

17:00 – 17:30 Ενδοφθαλμίτιδα
Θ. Βακάλης

17:30 – 18:30 Πρακτική αντιμετώπιση ενδοφθαλμίτιδας
Θ. Βακάλης

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα