Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 40th Congress of the ESCRS 2022

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 40th Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) 2022
16 – 20 Σεπτεμβρίου 2022
Milan
Italy
MiCo (Allianz MiCo) – Milano Convention Centre

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 40th Congress of the ESCRS 2022:

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Instructional Course
10:30 – 12:00
Number: INS102
Room: Amber 4
Myopia Surgical Correction through all Stages of Life
Miltiadis Balidis

Instructional Course
Lens Refractive Surgery
ESCRSC22-INS-1132
When Multifocal IOLs go wrong | Survival guide
Artemis Matsou 1, Samer Hamada 1, Ruth Lapid-Gortzak 2, Ben LaHood 3, Miltiadis Balidis 4, Florian Kretz 5
1 Queen Victoria Hospital, East Grinstead, United Kingdom, 2 Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam, Netherlands, 3 University of Adelaide, Adelaide, Australia, 4 Ophthalmica, Thessaloniki, Greece, 5 Precise Vision Augenarzte Erlangen – Greven – Rheine – Steinfurt, PVK Precise Vision, GmbH, Rheine, North Rhine – Westphalia, Germany

Patients that remain unhappy – What to do
M. Balidis (Greece)

Course objectives:

The objectives of this course are to:

a.  Learn about the reasons of patient dissatisfaction after multifocal intraocular lens implantation and how to manage patient expectations prior to surgery.
b. How to identify the suitable candidate for MFIOL and what are the relative and absolute contraindications.
c. What are the options in managing residual refractive errors and how to tailor treatment depending on the case.
d. How toric MFIOL misalignment or residual astigmatism can be addressed.
e. How to manage non-refractive complaints, such as contrast sensitivity, glare and halos.
f. Learn when to exchange a MFIOL and how to choose the alternative lens.

Course description:

The course will be delivered by distinguished speakers in the field and will be covering the main
sources of problems with MFIOLs and how to identify and exclude unsuitable patients in the pre-assesssment phase. We will then discuss the management of patients who end up with refractive and non-refractive complaints. Laser and lens options will be covered in detail, including MFIOL exchange and/or add on IOLs. At the end, we will discuss cases of MFIOLs gone wrong and how the expert faculty dealt with these.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS

https://congress.escrs.org/