Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XXXV Congress of the ESCRS 2017

lisbon 2017-1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XXXV Congress of the ESCRS 2017:

Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017:

17:00 – 18:00

C 103 Cataract surgery in complicated cornea cases
Leader: M. Balidis | Course Level: Advanced

Faculty: B. Allan V. Maurino

Course description:

Successful cataract surgery in coexisting corneal pathology can be challenging. Advances in modern cataract surgery and IOL technology can improve the final visual and refractive outspend even in complicated corneal cases.

Course objectives:

The course will address cataract planning and outcomes in cases of corneal co-morbidity. Careful preoperative planning is essential in scarred corneas, dystrophies or endothelial disease. Decision making involves also considering for combined cataract and corneal surgery and or sequential procedures. Biometric calculations can be difficult in post laser refractive surgery, irregular astigmatism, ectatic disease and post corneal graft. In addition intraoperative tips for combined cataract procedures and PKP, EK,, DALK and peripheral lamellar grafts

Course schedule:

Cataract in scarred corneas (infective active or inactive) B. Allan Cataract and ectatic disease M. Balidis Cataract and Endothelial disease (dystrophies,injuries,degeneration) V. Maurino Videos of challenging cases / Discussion All and audience

Single product course:

No

Financial disclosure:

None

lisbon 2017-2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα