Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Χειμερινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Χειμερινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής | HSIOIRS (Hellenic Society of Intraocular Implant & Refractive Surgery) Winter Symposium
25 – 27 Φεβρουαρίου 2021
Virtual Meeting

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο HSIOIRS Virtual Winter Symposium:

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Welcome message from the President of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery
M. Balidis

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

15:00 – 17:00 Round Table
2020 new advances in the early diagnosis and treatment of keratoconus
Moderator: M. Balidis
Keratoconus diagnostics. New kids on the block
M. Balidis

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

11:00 – 13:00 Video based session
Challenging anterior segment surgery……to the limits
Traumatic aphakia, iridodialysis and macular pucker
Μ. Balidis

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: HSIOIRS

www.hsioirs.org

www.hsioirscongress.gr