Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην Επιστημονική Ημερίδα της ΟΕΒΕ

oebe dec 2017

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην Επιστημονική Ημερίδα της ΟΕΒΕ:

Σάββατο 16 Δεκεμβρόυ 2017

10:00 – 12:00 Ανακοινώσεις

Ασυμπτωματική διόγκωση οπτικής θηλής
A. Αδαμοπούλου, Μ. Τριανταφυλλά, Σ. Βελίκη, Χ. Μπασδεκίδου

Γιατί να χειρουργήσω ένα βρέφος με πρωτοπαθές παραμένον υαλοειδές;
Μ. Τριανταφυλλά, Σ. Τυραδέλλης, Α. Αδαμοπούλου, Χ. Μπασδεκίδου

Οκριπλασμίνη: H ‘λύση’ με μια απλή ενδοϋαλοειδική έγχυση;
Σ. Αστεριάδης, Θ. Σουσούρας, Θ. Βακάλης, Π. Τρανός, Σ. Κουκουλά

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα