Ο Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth στο Avellino Labs booth - side Meet Τhe Expert (MTE) session του ESCRS

MTE 1

MTE 2

Η Avellino Labs ανέπτυξε ένα μοναδικό DNA test προεγχειρητικά που χαρίζει υπέρτατη ασφάλεια στις επεμβάσεις LASIK, αλλά και γενικότερα στις κερατοδιαθλαστικές επεμβάσεις. To Avellino DNA test χαρίζει γρήγορα και απόλυτα αξιόπιστα αποτελέσματα ανιχνεύοντας δυστροφίες στον κερατοειδή χιτώνα όπως:

  • κοκκώδη δυστροφία τύπου 1 (Granular Corneal Dystrophy type1 – GCD1)
  • κοκκώδη δυστροφία τύπου 2 (Granular Corneal Dystrophy type2 – GCD2 Avellino)
  • δυστροφία τύπου Lattice
  • δυστροφία Reis – Bucklers
  • δυστροφία Thiel Behnke

Έτσι οφθαλμίατροι χειρουργοί και ασθενείς είναι σε θέση να πάρουν τις σωστές αποφάσεις προεγχειρητικά, αφού τέτοιου τύπου κερατοειδικές δυστροφίες, κληρονομικές οφθαλμικές καταστάσεις που μπορεί να είναι μη ανιχνεύσιμες, ‘πυροδοτούνται’ από μια διαθλαστική επέμβαση ή κάποιο τραύμα. Είναι στην πραγματικότητα αντενδείξεις για LASIK ή κερατοδιαθλαστική επέμβαση.

MTE 4

Στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica πραγματοποιείται το Avellino DNA test για την αξιόπιστη ανίχνευση των κερατοειδικών δυστροφιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας.