Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα της ΟΕΒΕ

oebe 2017

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην επιστημονική διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΕΒΕ)

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

11:00 – 13:30 Ανακοινώσεις

Φαρμακευτική τοξική δράση στον αμφιβληστροειδή: Ενδιαφέροντα περιστατικά
Σ. Κουκουλά, Π. Τρανός, Θ. Βακάλης, Σ. Αστεριάδης

Η σημασία της OCT αγγειογραφίας στην κλινική πράξη
Θ. Βακάλης, Π. Τρανός, Σ. Αστεριάδης, Σ. Κουκουλά, Α. Δημόπουλος, Κ. Σκοπελίτη

Ανάπτυξη ωχροπάθειας στον υγιή οφθαλμό ασθενούς με ετερόπλευρη υποτροπιάζουσα χοριοαμφιβληστροειδίτιδα
Ό. Γκόρου, Ε. Χατζησαββίδου, Θ. Βακάλης, Σ. Αστεριάδης, Θ. Σουσούρας

Ενδοστρωματική μεταμόσχευση κερατοειδούς σε ασθενείς με Pellucid Marginal Degeneration VIDEO
M. Μπαλίδης, L. Karmona, Π. Μαρκούσης

14:45 – 16:00 Στρογγυλή τράπεζα

Τι κάνω στα απλά και δύσκολα περιστατικά καταρράκτη;
Συντονιστής: Π. Οικονομίδης
Συμμετοχή: Ι. Πούλας, Κ. Μόσχου, Α. Πολυχρονάκος, Μ. Μπαλίδης

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα