Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth στο Ophthalmogerontology: Innovative Solutions to Problems

Ο Μίλτος Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth στο IV Επιστημονικό και Πρακτικό Εκπαιδευτικό Φόρουμ, με διεθνή συμμετοχή, “Ophthalmogerontology: Innovative Solutions to Problems ”
16 – 17 Μαΐου
Μόσχα
Ρωσία
Research Institute of Eye Diseases

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Session Keratokonus, 16:40 – 17:05
Combined CXL and PRK long term results

Miltos Balidis, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

 

Source: Research Institute of Eye Diseases


https://niigb.ru/