Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Pantheo Annual Congress 2018

pantheo 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Pantheo Annual Congress 2018:

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

09:00 – 11:00 Genetics / Oculoplastics / Uveitis ADD
Approach to uveitis. An A to Z guide
Paris Tranos

Κυριακή 22 Απριλίου 2018

11:30 – 14:00 Cornea and cataract / Paediatric ophthalmology
Management of strabismus due to neurological causes
Nikos Kozeis

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα 

Source: Pantheo

http://pantheo.com/