Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 56ο Παιδιατρικό Συνέδριο

peds 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 56ο Παιδιατρικό Συνέδριο:

Σάββατο 26 Μαΐου 2018 

Κύρια αίθουσα ‘Αυτοκράτειρα Θεοδώρα’

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Ped Congress

https://www.ped-congress.gr/