Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο SICSSO Congress 2018

sicsso 2018

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο SICSSO Congress 2018:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 18:00:

Live patient evaluations and special lectures
Customized tomography guided crosslinking
M. Balidis PhD, FEBOphth, ICOphth

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 18:00:

Intrastromal lamellar surgery for keratoconus
New experiences and perspectives of additive keratoplasty for keratoconus
M. Balidis PhD, FEBOphth, ICOphth

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα 

Source: SICSSO

http://sicsso.org/