Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XXI SICSSO Congress 2023

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο XXI SICSSO Congress 2023
International Society of Cornea, Stem Cells & Ocular Surface
29 Ιουνίου 2023 έως 01 Ιουλίου 2023
Catania
Italy
Hotel Santa Tecla Palace

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XXI SICSSO Congress 2023:

Μιλτιάδης Μπαλίδης MD, PhD, FEBOphth, ICOphth (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: SICSSO

https://sicsso.org/2023/