Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS 2021)
27 – 29 Ιανουαρίου 2022
Αθήνα
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS 2021):

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

13:00 – 14:00 Δυστροφίες: Το ταξίδι της διάγνωσης
Κλινική εικόνα και διάγνωση
Ομιλητής: Κουκουλά Σ.

14:00 – 15:00 VR: The rare and the unpredictable
Προεδρείο: Βακάλης A.

18:00 – 19:00 Παραγωγική Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια: Από το Α στο Ω
Συντονισμός: Βακάλης A.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

13:30 – 14:00 Δορυφορική διάλεξη Bayer
Focusing on Retina Vascular Diseases
Ομιλητής: Τρανός Π. 

15:00 – 16:30 Surgical Nightmares – Reversed… Your best case ever
Ομιλητής: Τρανός Π. 

16:30 – 17:00 Παρεκτοπίσεις ενδοφακών: Οδηγός επιλογής και τεχνική που προτιμώ
Ομιλητής: Τρανός Π. 

17:00 – 18:00 MNV / CNV: Reloaded and Resurrection
Ομιλητής: Κουτσιούκη Χ. 

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

11:30 – 12:30 Αμφιταλαντεύσεις
Ομιλητής: Τρανός Π. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: GVRS

www.gvrs.gr

www.gvrscongress.gr