Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 18th EURETINA Congress 2018

To Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 18th European Society of Retina Specialists (EURETINA) 2018 
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2018 
Βιέννη 
Αυστρία 
Reed Messe Congress Centre: Entrance D, Trabrennstraße 7, 1021 

* This Congress has been awarded 27 European CME Credits

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 18th EURETINA Congress:

Πάρης Τρανός FRCS
Αστεριάδης Σόλων MD, FRCS
Κουκουλά Σταυρένια MD

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

08.00 – 09.30 FREE PAPER SESSION 5
Vitreoretinal Surgery II
Room C4
Chairpersons: B. Stanzel GERMANY, P. Tranos GREECE

14.15 – 16.15 INSTRUCTIONAL COURSE 17
Surgical Controversies in Vitrectomy for Retinal Detachment
Room C3
New Developments In Surgical Techniques
15.20 Retinal detachment in uveitis and trauma
P. Tranos GREECE

ePoster Presentations:

Evaluation of a deep learning system for diabetic retinopathy and age related macular degeneration screening
P. Tranos, E. Karassavidou, C. Chrissafis, E. Tsirampidou, N. Jaccard, S. Trikha GREECE

Πατήστε εδω για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (pdf)