Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 37th ESCRS Winter Meeting 2023

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 37th European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting 2023
10 – 12 Μαρτίου 2023
Vilamoura
Portugal
Centro de Congressos do Algarve

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 37th European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting 2023:

Μπαλίδης Μ. (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ESCRS

https://wintermeeting.escrs.org/