Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 45th AAPOS Annual Meeting 2019

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 45th American Association for Pediatric Ophthalmology & Strabismus (AAPOS) Annual Meeting
27 – 31 Μαρτίου 2019
San Diego, CA
USA
Hilton Bayfront

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 45th AAPOS Annual Meeting 2019:

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

7:00 am – 8:00 am Video Demonstrations of Signs, Diagnostics of Diseases, and Complex Surgical Procedures in
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Sharon F. Freedman MD, Nikos Kozeis MD, PhD, PostDoc, FEBO, FICO, MRCOphth, Hana Leiba MD, Phoebe D. Lenhart MD, Stacy L. Pineles MD, Ankoor S. Shah MD, PhD

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: AAPOS