Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 59th ISCEV Symposium | BriSCEV 19th Annual Meeting

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 59th International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) Symposium 2022
03 – 06 Αυγούστου 2022
BriSCEV 19th Annual Meeting 2022
02 – 03 Αυγούστου 2022
Liverpool
United Kingdom

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 59th ISCEV Symposium 2022:

Κουκουλά Σ. MD, PhD (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ISCEV Liverpool

www.iscev-liverpool-2022.co.uk