Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Cornea Club webinar

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Cornea Club webinar
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
Online webinar

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Cornea Club webinar:

The epithelium debate. Epi ON CXL update
Balidis M. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: The Cornea Club

https://www.thecorneaclub.co.uk/