Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Egyptian Ophthalmological Society (EOS) 2019

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο International Congress of the Egyptian Ophthalmological Society (EOS) 2019
27 – 29 Μαρτίου 2019
Κάιρο
Αίγυπτος
Hilton Cairo Heliopolis

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο EOS 2019:

The quest for perfection in cornea
Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBO, ICOphth

The quest for perfection in ocular surface
Δημήτρης Μικρόπουλος MD, PhD

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: EOS 2019