Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Investigators Meeting της Orchidia Pharmaceuticals | SEE THE IMPACT

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Investigators Meeting της Orchidia Pharmaceuticals | SEE THE IMPACT
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
Αθήνα
Royal Olympic hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Investigators Meeting της Orchidia Pharmaceuticals | SEE THE IMPACT:

Balidis M. (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: Orchidia

https://orchidiapharma.com/en/