Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Οφθαλμόραμα 2022

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Οφθαλμόραμα 2022
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.)
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
Αθήνα
Πολεμικό Μουσείο

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Οφθαλμόραμα 2022:

11.30 – 12.15 Φλεγμονές
Ομιλήτρια: Χ. Κουτσιούκη

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: E.O.E.

www.eyenet.gr