Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XXIII ISER 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο XXIII Biennial Meeting of the International Society for Eye Research (ISER 2018) 
09 – 13 Σεπτεμβρίου 2018 
Belfast 
Northern Ireland 
United Kingdom 

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XXIII Biennial Meeting of the International Society for Eye Research:

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Session: Cornea and Ocular Surface
08:00 – 10:00 Meeting Room 1B
COS1, Advances in biomaterial technology and cell based therapies for corneal regeneration

Iinitial Experiencewith Acellular Porcine Corneal APC Deep Anterior Lamellar Keratoplasty
Miltos Balidis, Thessaloniki, Greece

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Poster Session
17:30 – 19:00 Poster Area
Cornea and Ocular Surface

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty with Xenongraft. First Clinical Results
Miltos Balidis, Thessaloniki, Greece

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: ISER

http://www.iserbiennialmeeting2018.org/