Το Epithelial Thickness Module του συστήματος Heidelberg Anterion στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Η επένδυση σε προηγμένο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό αποτελεί βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται η αγορά και η εγκατάσταση του Epithelial Thickness Module στο σύστημα Heidelberg Anterion.

Η εμπεριστατωμένη εκτίμηση και αναλυτική μελέτη του επιθηλίου κερατοειδούς, βασιζόμενη σε παραμέτρους που προκύπτουν από υψηλής ανάλυσης επιθηλιακούς χάρτες, χαρίζουν ευελιξία και αξιοπιστία στο χειρουργικό πλάνο – προφίλ των διαθλαστικών επεμβάσεων με Laser, προσφέρουν ένα δυνατό control για την ανίχνευση κερατεκτασίας και παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία και την κατάσταση του κερατοειδούς (με stromal insights).

Τέλος, το SCORE (Screening Corneal Objective Risk of Ectasia) Analyzer του Epithelial Thickness Module αποτελεί ένα πολύ έξυπνο και καινοτόμο εργαλείο για την εκτίμηση του κερατόκωνου, προβλέποντας τυχών εκτατικές αλλαγές με τη χρήση ειδικών δεικτών (indices) που συνδέονται με κερατοειδικό steepening, thinning, assymetry κ.ά.

Περιμένουμε όλους τους συνεργάτες μας να δοκιμάσουν το Epithelial Thickness Module στο σύστημα Anterion στις εγκαταστάσεις μας (Βασική μονάδα Ινστιτούτου Ophthalmica: Βασ. Όλγας 196 & Πλούτωνος 27 γωνία).

Source: Heidelberg Engineering

https://www.heidelbergengineering.com/