Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο EyeJC Journal Club της ESCRS | Episode 15

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο EyeJC Journal Club της European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) | Episode 15
Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021
8p.m. CET

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο EyeJC Journal Club της ESCRS | Episode 15:

Panellist: Μπαλίδης Μ. PhD, FEBOphth, ICOphth

Description:

EyeJC (The ESCRS Journal Club) with Artemis Matsou (Greece) and Basak Bostanci (Turkey).

Our guest experts Prof Miltos Balidis from Greece and Prof Roberto Bellucci from Italy will discuss the following paper:

Outcomes of cataract surgery with toric intraocular lens implantation after keratoplasty
Pellegrini, Marco MD1,2,3; Furiosi, Luca MD1,2,3; Yu, Angeli Christy MD1,2,3; Giannaccare, Giuseppe MD, PhD4; Scuteri, Gianfranco MD4; Gardeli, Ioanna MD1,2,5; Busin, Massimo MD1,2,3; Bovone, Cristina MD1,2,3; Spena, Rossella MD.1,2,3

https://journals.lww.com/jcrs/Abstract/9000/Outcomes_of_cataract_surgery_with_toric.99473.aspx

Presenter/Interviewer: Artemis Matsou, Basak Bostanci, Miltos Balidis and Roberto Bellucci

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το video με το Episode 15 από το ESCRS player

Source: ESCRS player

www.player.escrs.org