Επιλέγω να εμπιστευτώ το OPHTHALMICA

  1. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με επαγγελματισμό και ανθρωπιά
  2. Αμεση υποστήριξη από ιατρική ομάδα σε απαιτητικά περιστατικά
  3. Δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε οφθαλμολογικού προβλήματος την ίδια ημέρα
  4. Λειτουργία 6 ημέρες την εβδομάδα
  5. Συνεπής τήρηση του χρονικού προγραμματισμού χειρουργείων και ραντεβού
  6. Απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες
  7. Παροχή ψηφιακής υπηρεσίας υποστήριξης και τηλεϊατρικής – Ophthalmica club
  8. Στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής ευαισθησίας συνεργατών ιατρών
  9. Συνεχής επιστημονική ενημέρωση
  10. Διαρκής ανάπτυξη νέων πεδίων υπηρεσιών