Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο GOAP 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Global Ophthalmology Awards Programme (GOAP) 2018
13 - 15 Απριλίου 2018
Βιέννη
Αυστρία

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Global Ophthalmology Awards Programme (GOAP) 2018:

Σόλων Αστεριάδης MD, FRCS

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: GOAP

http://bayer-ophthalmology-awards.com/