Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Hands - on Training in Intravitreal Therapy

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Hands – on Training in Intravitreal Therapy
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of Ophthalmology
18 Νοεμβρίου 2022
Αλεξανδρούπολη

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Hands – on Training in Intravitreal Therapy:

Κουτσιούκη Χ. 

Contact: Ophthalmic Research & Innovation Unit, Department of Ophthalmology, 1st Building, Medical Faculty Campus, Alexandroupolis

Source: Δ.Π.Θ.

https://duth.gr/