Διέξοδος: Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf format