Ινστιτούτο Ophthalmica και Ομάδα Υποστήριξης Ατόμων με Χαμηλή Όραση

Στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης ατόμων με χαμηλή όραση. Ο όρος χαμηλή όραση χρησιμοποιείται για να παραπέμψει σε εκείνα τα προβλήματα όρασης που δεν επιδέχονται χειρουργικής επέμβασης, δεν θεραπεύονται με φαρμακευτική αγωγή και δεν αποκαθίστανται με συμβατικά - απλά γυαλιά ή φακούς επαφής. Η χαμηλή όραση μπορεί να είναι κληρονομική, εκ γενετής, επίκτητη.

Τμήμα αντιμετώπισης κληρονομούμενων νοσημάτων του αμφιβληστροειδή

Στο Ινστιτούτο Ophthalmica λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα αντιμετώπισης κληρονομούμενων νοσημάτων του αμφιβληστροειδή. Η προσέγγιση του ασθενή με κληρονομούμενο νόσημα, καθώς και της οικογένειάς του, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και ειδικό εξοπλισμό.

Η κλινική μελέτη ενός τέτοιου ασθενή περιλαμβάνει τη λήψη εκτενούς ιστορικού, συμπεριλαμβανομένου αναλυτικού γενεαλογικού δέντρου, ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις όπως η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και ο αυτοφθορισμός του βυθού, καθώς και επιπλέον λειτουργικές εξετάσεις, όπως το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα ή και πλήρη ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, μέσα από εξειδικευμένες καταγραφές, δίνει αντικειμενικές πληροφορίες για τη λειτουργία των διαφορετικών στιβάδων του αμφιβληστροειδή και της οπτικής οδού.

Το εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης του Ινστιτούτου Ophthalmica λειτουργεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα της Παγκόσμιας Eταιρίας Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV) με αποτέλεσμα μόνο αξιόπιστα αποτελέσματα με επαναληψιμότητα.

Υπεύθυνη τμήματος αντιμετώπισης κληρονομούμενων νοσημάτων του αμφιβληστροειδή:

Σταυρένια Κουκουλά MD
Εξειδικευμένη στα κληρονομούμενα νοσήματα του αμφιβληστροειδή και την Ηλεκτροφυσιολογία της Όρασης
E-mail: [email protected]

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο του Ινστιτούτου Ophthalmica για την Ηλεκτροφυσιολογία της Όρασης

 

Τμήμα χαμηλής όρασης

Στο Ινστιτούτο Ophthalmica λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα χαμηλής όρασης, το οποίο έχει στόχο την υποστήριξη των ατόμων με απώλεια όρασης μέσω οπτικών βοηθημάτων για τη βελτιστοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Η εκπαίδευση, η επαγγελματική δραστηριότητα, η ψυχαγωγία και η ανεξαρτησία είναι μερικά από τα βασικά κομμάτια της καθημερινότητας αυτών των ατόμων που επιθυμούμε να διατηρήσουν με την δική μας βοήθεια.

 

Η εξέταση χαμηλής όρασης περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού του ασθενή, μια σειρά εξετάσεων για την εύρεση της ποσοτικής και ποιοτικής όρασης του ασθενή, την αντικειμενική και υποκειμενική διαθλαστική εξέταση, τον προσδιορισμό των οπτικών μέσων που θα βοηθήσουν τον ασθενή και την εκπαίδευση στη χρήση των βοηθημάτων.

Υπεύθυνη τμήματος χαμηλής όρασης:

Κυριακή Σκοπελίτη
Οπτομέτρης με εξειδίκευση στην χαμηλή όραση
E-mail: [email protected]

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα Χαμηλής Όρασης

 

Εκπαίδευση στην Κινητικότητα – Προσανατολισμό και στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Στο Ινστιτούτο Ophthalmica λειτουργεί τομέας Κινητικότητας – Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση Κινητικότητας – Προσανατολισμού διδάσκεται η ασφαλής, άνετη και ανεξάρτητη μετακίνηση, ενώ στον τομέα των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που εκτελεί κάθε άτομο σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εξατομικευμένο πλαίσιο, τόσο στο Ινστιτούτο Ophthalmica, όσο και στο χώρο διαμονής των ενδιαφερομένων και αφορά ανθρώπους κάθε ηλικίας που αισθάνονται πως το πρόβλημα όρασης τους δυσκολεύει στην καθημερινότητα.