Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκη

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου:

Επιλογή τεχνικής στη Διαθλαστική Χειρουργική
Ζαχαριάδης Ζ.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες