Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 8ο ετήσιο συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ) 2017

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 8ο ετήσιο συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ) 2017
01 - 02 Δεκεμβρίου 2017
Πάφος
Κύπρος
Elysium beach hotel

oek 2017-1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 8ο ετήσιο συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ) 2017:

Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017

17:45 – 19:30 Συνεδρία 3: Διαθλαστική Χειρουργική

Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕΕΦΔΧ: Νεωτερισμοί και απόψεις στη Διαθλαστική Χειρουργική

CXL Retreatment: Πότε, πώς, πρόγραμμα παρακολουθήσεων
Μίλτος Μπαλίδης

oek 2017-2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: OEK

http://www.cyos.org/el/