Ophthalmica Low Vision Day: Κάθε Πέμπτη “Ημέρα Χαμηλής Όρασης” στο Ινστιτούτο Ophthalmica

Ο Τομέας Χαμηλής Όρασης του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, ανακοινώνει την καθιέρωση της «Ημέρας Χαμηλής Όρασης» κάθε εργάσιμη Πέμπτη.

Ως «Χαμηλή Όραση» ορίζεται το επίπεδο όρασης κάτω από το οποίο ένας ασθενής δυσκολεύεται να εκτελέσει κάποιες καθημερινές δραστηριότητες, δίχως να μπορεί να βοηθηθεί με συμβατικά γυαλιά, φακούς επαφής, φαρμακευτικές αγωγές ή χειρουργικές τεχνικές.

Ο όρος «Χαμηλή Όραση» στην πραγματικότητα δεν χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη οφθαλμική πάθηση και δεν ταυτίζεται με την τυφλότητα. Η Χαμηλή Όραση μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους: μειωμένη οπτική οξύτητα, απώλεια οπτικού πεδίου, ελαττωμένη ευαισθησία αντίθεσης, φωτοευαισθησία, αισθητά επηρεασμένη χρωματική αντίληψη, μεταμορφοψία, ελαττωμένη στερεοσκοπική όραση, διαταραχή διόφθαλμης λειτουργίας ή συνδυασμός αυτών.

Αναμφισβήτητα, οι οπτικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής αυξάνονται συνεχώς. Κάποιοι συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν οπτικές δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, εξαιτίας σοβαρών επίκτητων ή κληρονομικών οφθαλμικών παθήσεων που επηρεάζουν δραματικά την όρασή τους. Στο Ινστιτούτο Ophthalmica, τα άτομα με Χαμηλή Όραση έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα ζωής τους, να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, να εξακολουθήσουν να ζουν παραγωγικά.

Ο Τομέας Χαμηλής Όρασης του Ινστιτούτου Ophthalmica είναι ο πιο ολοκληρωμένος στα Βαλκάνια και αποτελείται από τρία τμήματα:

α. Τμήμα Αντιμετώπισης Κληρονομούμενων Νοσημάτων του αμφιβληστροειδή & Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης:

Η προσέγγιση του ασθενή με κληρονομούμενο νόσημα, καθώς και της οικογένειάς του, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση καθώς και ειδικό εξοπλισμό. Η κλινική μελέτη ενός τέτοιου ασθενή περιλαμβάνει τη λήψη εκτενούς ιστορικού, συμπεριλαμβανομένου αναλυτικού γενεαλογικού δέντρου και ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, μέσα από εξειδικευμένες καταγραφές, χαρίζει αντικειμενικές πληροφορίες για τη λειτουργία των στιβάδων του αμφιβληστροειδή και της οπτικής οδού που συνδέει τον οφθαλμό με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

β. Τμήμα Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης:

Τα Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης είναι ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή μηχανικά υποστηρικτικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικοί αναγνώστες, ψηφιακοί μεγεθυντές, πρισματικά γυαλιά, ειδικοί μεγεθυντικοί φακοί, τηλεσκοπικά συστήματα κ.ά.) που συμβάλλουν δραστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της ζωής ατόμων με απώλεια όρασης. Η συνταγογράφηση των Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης απαιτεί πολύωρη εκπαίδευση του ασθενή, ώστε να αναπτύξει μεγαλύτερη ικανότητα στο να ερμηνεύει εικόνες.

γ. Τμήμα Κινητικότητας – Προσανατολισμού & Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης:

Στην εκπαίδευση Κινητικότητας – Προσανατολισμού διδάσκεται η ασφαλής, άνετη και ανεξάρτητη μετακίνηση, ενώ στον τομέα των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που εκτελεί κάθε άτομο σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εξατομικευμένο πλαίσιο, τόσο στο Ινστιτούτο Ophthalmica, όσο και στο χώρο διαμονής των ενδιαφερομένων και αφορά ανθρώπους κάθε ηλικίας που αισθάνονται πως το πρόβλημα όρασης τους δυσκολεύει στην καθημερινότητα.

Κάθε εργάσιμη Πέμπτη στο Ινστιτούτο Ophthalmica, ασθενείς με Χαμηλή Όραση έχουν τη δυνατότητα με μια μόνο επίσκεψη να ενημερωθούν ολιστικά, όχι μόνο για την οφθαλμική τους κατάσταση, αλλά και για όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές που θα ενδυναμώσουν την αυτοαξία τους.

Για τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται μακριά, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Ophthalmica, δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για διαδικτυακή συμβουλευτική (on-line consultation), μέσω Skype, με την πρώτη συνεδρία γνωριμίας και συζήτησης εντελώς δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας, επικοινωνήστε μαζί μας