Το Ινστιτούτο Ophthalmica κοντά στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει, είναι κοντά στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο με παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Σκοπός του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» είναι η μόνιμη και μακροχρόνια παροχή φροντίδας, μόρφωσης, στέγης και ψυχολογικής στήριξη των παιδιών στη βάση της Ελληνο-ορθόδοξης  παράδοσης και των αρχών της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» επιδιώκει να προσφέρει τους βασικούς όρους της οικογενειακής ζωής σε παιδιά των οποίων οι γονείς είτε δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, είτε δεν μπορούν να διατηρήσουν την ευθύνη της γονικής μέριμνας για διάφορους λόγους. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ανάπτυξης του παιδιού κατά το πρότυπο της οικογένειας που αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η ψυχονοητική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των παιδιών που έχουν χάσει την στήριξη αυτή και που είναι απαραίτητη για να ενταχθούν ως αυτόνομα και ολοκληρωμένα μέλη στην κοινωνία.

Ο οφθαλμίατρος χειρουργός Ζάχος Ζαχαριάδης MD, DO παραδίδει τα πακέτα ιατροφαρμακευτικού υλικού στον προπονητή μπάσκετ Πανοράματος κ. Γιώργο Γιαννάκη.

Η ομάδα του Ινστιτούτου Ophthalmica θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά τα Παιδικά Χωριά, χορηγώντας ειδικά αναλώσιμα, φάρμακα κι άλλου τύπου ιατροφαρμακευτικό υλικό για όλα τα παιδιά.