Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Pantheo Annual Congress 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Pantheo Annual Congress 2018
Ocular Complication Management
21 - 22 Απριλίου 2018
Λεμεσός
Κύπρος
Amathus hotel

pantheo 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Pantheo Annual Congress 2018:

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

09:00 – 11:00 Genetics / Oculoplastics / Uveitis ADD
Approach to uveitis. An A to Z guide
Paris Tranos

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Pantheo

http://pantheo.com/