Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η υπερμετρωπία;

Στην υπερμετρωπία (hyperopia) επηρεάζεται κυρίως η κοντινή όραση αλλά και σε κάποιο βαθμό και η μακρινή. Είναι και αυτή μια συχνή διαθλαστική ανωμαλία, όπου οι φωτεινές ακτίνες από το εξωτερικό περιβάλλον, επομένως και τα είδωλα των διαφόρων αντικειμένων, δεν εστιάζονται στο πίσω μέρος του οφθαλμού μας, δηλαδή επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια, αλλά πίσω από εκείνον, με αποτέλεσμα να κουράζονται εύκολα ή να μη βλέπουμε πολύ καθαρά κοντά ή και μακριά.

Που οφείλεται;

Που οφείλεται η υπερμετρωπία; Βασικά αίτια:

  • μειωμένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού (διαθλαστική υπερμετρωπία)
  • μειωμένο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (αξονική υπερμετρωπία)
  • κληρονομικότητα

Η υπερμετρωπία εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση. Μπορεί να παρουσιάσει μια ελάττωση στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία λόγω της αυξημένης προσαρμοστικότητας του φακού των ματιών και να αρχίσει να ενοχλεί πάλι στην ηλικία των 30-35 ετών.

Σημειώνεται πως η πρεσβυωπία ξεκινά νωρίτερα στους υπερμέτρωπες.

Τρόποι αντιμετώπισης

Η υπερμετρωπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με: