Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Post Cataract Surgery Surprises Management Webinar

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο Post Cataract Surgery Surprises Management Live Streaming (EVA PHARMA International Webinar)
Παρασκευή 24 Απριλίου 2020
Athens, Greece – 3:00PM
Zoom Live Streaming
ID: 998-3933-2924
Password: moxiflox

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Post Cataract Surgery Surprises Management Live Streaming

Corneal Stromal Edema
Μπαλίδης Μ. PhD, FEBOphth, ICOphth

Πατήστε εδώ για να δείτε το video trailer του Webinar

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το Webinar

Source: EVA PHARMA

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες