Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς»

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς»
Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Αθήνα
Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”
Κτίριο 1
Αμφιθέατρο 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς»:

14:00 – 14:45 Σύνδρομο Irvine – Gass | Κυστικό οίδημα ωχράς
Κουτσιούκη Χ. 

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς», θα ασκηθούν στο εξειδικευμένο αντικείμενο του οπισθίου ημιμορίου, που περιλαμβάνει την παθολογία και τη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς, όσον αφορά στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, με έμφαση στις μελλοντικές τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης των παθήσεων αυτών.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Παθολογία και Χειρουργική του Αμφιβληστροειδούς» ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (4).

Source: Ιατρική Σχολή Αθηνών

https://school.med.uoa.gr/