Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο 'Bilateral Macular Edema: A New Ocular Feature of Dandy - Walker Syndrome'

Στις 14 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στο διεθνές οφθαλμολογικό περιοδικό 'Seminars in Ophthalmology' το επιστημονικό άρθρο με τίτλο 'Bilateral Macular Edema: A New Ocular Feature of Dandy - Walker Syndrome' από τους Π. Τρανό, Ν. Δερβένη και Σ. Κιούρα.

Στο άρθρο αναλύεται case με αμφοτερόπλευρο κυστοειδές οίδημα ωχράς σε ασθενή με σύνδρομο ‘Dandy – Walker’, μια συγγενή δυσμορφία του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από ατελή διαμόρφωση της παρεγκεφαλίδας (περιοχή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την κίνηση), διαστολή της τέταρτης κοιλίας (ένα μικρό κανάλι που επιτρέπει στο υγρό να ρέει ελεύθερα ανάμεσα στα ανώτερα και κατώτερα σημεία του εγκεφάλου και τον νωτιαίο μυελό) και μεγέθυνση του οπίσθιου βοθρίου.

Abstract

To describe a case of bilateral cystoid macular edema in a patient with Dandy – Walker syndrome. An 18-year-old male was referred to our tertiary referral center for evaluation of his decreased visual acuity. Detailed ophthalmic examination and imaging revealed the presence of bilateral cystoid macular edema, which was successfully treated with intravitreal triamcinolone injections (2 mg in 0.05 ml). Recurrence of macular edema developed after a period of approximately four months. This is an unusual ophthalmic manifestation of Dandy–Walker syndrome. Cystoid macular edema should be included in the differential diagnosis of subjects with Dandy – Walker syndrome presenting with decreased vision. The pathogenetic mechanism for the development macular edema in this case is not clear. Intravitreal triamcinolone is an effective treatment, but edema was recurrent in our case. Other approaches (such as oral Acetazolamide or intravitreal Anti – VEGF) have to be considered as well.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το επιστημονικό άρθρο (pdf)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: Seminars in Ophthalmology, Taylor & Francis online

http://www.tandfonline.com/