Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Masterclass Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας της Theacademy

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουγικής Ophthalmica στο Masterclass Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας της Theacademy
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
09:20 – 13:40
Live μετάδοση από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Οργάνωση: Thea Pharma Hellas
Υπό την επιστημονική αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας (HOSDES)

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο Masterclass Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας της Theacademy:

11:30 – 11:50 Ιατρογενής νόσος της οφθαλμικής επιφάνειας
Λοκοβίτης Ε.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: Thea Pharma Hellas

www.thea-academy.gr