Αμβλυωπίας (τεμπέλικου ματιού)

Αμβλυωπία είναι η πάθηση κατά την οποία το ένα ή και τα δύο μάτια εμφανίζουν μειωμένη όραση, χωρίς να υπάρχει οργανική βλάβη και χωρίς να μπορεί να βελτιωθεί η όραση μόνο με τη χρήση γυαλιών (συχνότητα 5%). Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα οδηγεί σε μόνιμα διαταρραγμένη όραση.

Στο Ophthalmica για το παιδί εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα διάγνωσης και αντιμετώπισης της αμβλυωπίας, με υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας.