Βιομετρία

Βιομετρία

Τι ακριβώς είναι η εξέταση της βιομετρίας;

Η βιομετρία αποτελεί μια βασική και απαραίτητη εξέταση που πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σχολαστικά πριν από επέμβαση καταρράκτη. Με την βιομετρία προκαθορίζουμε την ισχύ του φακού που θα τοποθετήσουμε (ενδοφθάλμιος φακός – ενδοφακός) στον οφθαλμό, στη διάρκεια της διαδικασίας της φακοθρυψίας, ώστε να έχουμε το επιθυμητό διαθλαστικό αποτέλεσμα.

Με άλλα λόγια μια απρόσκοπτη όραση, αρμονική με το άλλο μάτι. Η συνεχής βελτίωση των ενδοφακών (πολυεστιακοί, αστιγματικοί κτλ.) απαιτεί υπολογισμούς απόλυτης ακρίβειας. Αυτό οδηγεί τα μηχανήματα βιομετρίας σε συνεχείς βελτιώσεις. Μια αυτοματοποιημένη πολυλειτουργική βιομετρία μετρά απολύτως την αξονική διάσταση του οφθαλμού.

Το αποτέλεσμα επίλυσης μιας πολύπλοκης εξίσωσης που εμπεριέχεται στο λογισμικό του μηχανήματος της βιομετρίας, ορίζει την ισχύ σε διοπτρίες του ενδοφακού (IOL) που πρέπει να τοποθετηθεί στο μάτι που θα χειρουργηθεί, ώστε να επιτευχθεί το οπτικό αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε. Αναμφισβήτητα, οι μετρήσεις του οπτικού άξονα, της επιφάνειας καμπυλότητας και της ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού είναι μεγάλης σημασίας πριν προβούμε σε χειρουργική καταρράκτη.