Παχυμετρία κερατοειδούς

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η εξέταση της παχυμετρίας κερατοειδούς;

Η παχυμετρία (pachymetry) του κερατοειδούς χιτώνα είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η σημασία της παχυμετρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη τόσο στην εκτίμηση του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εξέταση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser.

Η παχυμετρία με υπερήχους πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ‘στυλού’ που ακουμπά την επιφάνεια του κερατοειδούς και απαιτεί τοπική αναισθησία με σταγόνες. Η εξέταση διαρκεί μόλις κάποια δευτερόλεπτα και είναι εντελώς ανώδυνη.

Παχυμετρία και γλαύκωμα

Η σημασία της παχυμετρίας στο γλαύκωμα:

Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόλυτη τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το γλαύκωμα οφείλεται συνήθως στην υψηλή πίεση των υγρών, στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η πίεση αυτή που καλείται ενδοφθάλμια πίεση, αυξάνει τον κίνδυνο προοδευτικής καταστροφής του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης. Το γλαύκωμα εξελίσσεται αργά για μία περίοδο ετών. Είναι μία ‘σιωπηλή’ νόσος, αφού οι περισσότεροι ασθενείς στα αρχικά στάδια, συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (συνήθως πάνω από 20-22 mmHg) αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη της νόσου, αν και υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε γλαύκωμα ακόμα και με φυσιολογική πίεση (γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως – εδώ σημαντικό ρόλο παίζει ο αγγειακός παράγοντας).

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς χιτώνα αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Μάτια με πάχος 550 μm ή λιγότερο έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν γλαύκωμα από οφθαλμούς με πάχος κερατοειδή μεγαλύτερο από 590 μm. Για πολλούς οφθαλμιάτρους, ο συνδυασμός υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης (μεγαλύτερη των 24mmHg) και λεπτού κερατοειδή (λεπτότερος από 550 μm) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αντιγλαυκωματική θεραπεία με στόχο πιθανή εξέλιξη γλαυκώματος στο μέλλον.

Παχυμετρία και διαθλαστική χειρουργική

Η σημασία της παχυμετρίας στις διαθλαστικές επεμβάσεις με laser:

Η παχυμετρία κερατοειδούς είναι απαραίτητη εξέταση σε προεγχειρητικό έλεγχο διαθλαστικού ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Το αποτέλεσμα της παχυμετρίας, σε συνδυασμό με τον βαθμό του οπτικού σφάλματος που πρόκειται να διοθρωθεί, είναι εκείνο που θα καθορίσει ουσιαστικά την τελική επιλογή της διαθλαστικής τεχνικής που θα ακολουθηθεί κατά την επέμβαση. Το υπολοιπόμενο στρώμα κερατοειδούς (residual stroma) είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για όλους τους διαθλαστικούς χειρουργούς.

Στην περίπτωση που το πάχος δεν είναι αρκετό, συνήθως αποφεύγεται η επιλογή των μεθόδων conventional LASIK και Z-LASIK (εφαρμόζεται PRK). Τέλος η παχυμετρία σαν στοιχείο είναι χρήσιμη στην απόφαση πάχους κρημνού (corneal flap thickness).