Τοπογραφία κερατοειδούς

Τι είναι;

Τι ακριβώς είναι η τοπογραφία κερατοειδούς;

Η τοπογραφία κερατοειδούς (corneal topography) είναι μια ειδική εξέταση με την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε χρήσιμες πληροφορίες (μέσα από μία σειρά έγχρωμων χαρτών π.χ. axial, elevation, tangential, refractive maps) σχετικά με την καμπυλότητα του κερατοειδούς χιτώνα (anterior & posterior segments – οπτική σάρωση της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς χιτώνα). Σε έναν τοπογραφικό χάρτη αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος στην κερατοειδική επιφάνεια (κέντρο και περιφέρεια). Οι διαφορετικοί χρωματισμοί σε μια τοπογραφία κερατοειδούς (corneal map) απεικονίζουν τις περιοχές με την υψηλότερη ή τη μικρότερη διαθλαστική δύναμη. Η κλίμακα των χρωμάτων βοηθά επίσης στο να συγκρίνουμε διαφορετικούς οφθαλμούς αλλά και μεταβολές στον ίδιο οφθαλμό.

Πληροφορίες λοιπόν όπως η καμπυλότητα και κυρτότητα κερατοειδούς (έλεγχος κερατοειδικής ομαλότητας), η κερατομετρία, η μέτρηση/ απεικόνιση της πρόσθιας & οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, η παχυμετρία, ο υψομετρικός χάρτης (με κλίμακα χρωμάτων), η προσομοίωση οπτικής οξύτητας, η μέτρηση μεγέθους κόρης (pupil diameter), η διαθλαστική ισχύς, ακόμα και παράμετροι για κερατόκωνο είναι απαραίτητες για κάθε οφθαλμίατρο.

Πότε κάνουμε τοπογραφία;

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την τοπογραφία κερατοειδούς;

  • στην εξέταση για κερατόκωνο (κωνικής μορφή κερατοειδή). Οι έγχρωμοι τοπογραφικοί χάρτες στην πραγματικότητα ορίζουν τη θέση, το μέγεθος και την καμπυλότητα του κώνου και τα keratoconus indices το στάδιο (keratoconus stage)
  • στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Στην διαθλαστική χειρουργική, η τοπογραφία κερατοειδούς είναι μια προωταρχικής σημασίας εξέταση, όχι μόνο προεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά. Οι τοπογραφικές αλλοιώσεις (π.χ. λόγω  φακών επαφής), η υποψία ένδειξη για κερατόκωνο, η διαμόρφωση της κερατοειδικής επιφάνειας, η κατανομή της διαθλαστικής ισχύς, το πάχος κερατοειδούς, τα κερατομετρικά κ.ά. λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πολλές φορές η απόφαση για την διαθλαστική τεχνική προκύπτει από την τοπογραφία κερατοειδούς (PRK, conventional LASIK, Z-LASIK με femtosecond laser)