Διαθλαστικών ανωμαλιών (Μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού)

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες είναι παθήσεις που κάνουν τα παιδιά να βλέπουν θολά.

Μπορεί να υπάρχουν στο ένα ή και στα δύο μάτια. Η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους μπορεί να οδηγήσει σε αμβλυωπία, μαθησιακές δυσκολίες, διαταρραχές συγκέντρωσης κ.ά. 15% των παιδιών πάσχουν από αδιάγνωστες διαθλαστικές ανωμαλίες.

Στο Ophthalmica για το παιδί χορηγούνται γυαλιά όταν απαιτείται, ενώ σε περιπτώσεις εξελισσομένων διαθλαστικών ανωμαλιών εφαρμόζονται ειδικά θεραπευτικά πρωτόκολλα επιβράδυνσης της εξέλιξής τους.