Φλουοροαγγειογραφία (ψηφιακή)

Αγγειογραφία

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία;

Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση των οπτικών πληροφοριών) και του χοριοειδούς (αγγεία πίσω από τον αμφιβληστροειδή). Στην διαγνωστική τεχνική της αγγειογραφίας πραγματοποιείται έγχυση μιας χρωστικής σε μια φλέβα του χεριού σας. Η συγκεκριμένη χρωστική περνάει από τα αγγεία του ανθρώπινου σώματος και φτάνει στα αγγεία του οφθαλμού που νοσεί.

Έπειτα με ειδικό απεικονιστικό σύστημα (οφθαλμολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς) λαμβάνεται ένας αριθμός από ειδικές λήψεις (φωτογραφίες) που αναλύουν την παθολογία του οφθαλμικού βυθού. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται είναι η φλουορεσκεΐνη (στην φλουοροαγγειογραφία) και το πράσινο της ινδοκυανίνης (indocyanine green – στην αγγειογραφία ινδοκυανίνης).

Φλουοροαγγειογραφία με το σύστημα Heidelberg Spectralis:

Χρησιμότητα

Ποια είναι η χρησιμότητα της αγγειογραφίας;

Με την αγγειογραφία επιτυγχάνεται η χαρτογράφηση της οφθαλμικής βλάβης. Οι πληροφορίες που αποκομίζονται από την συγκεκριμένη εξέταση βοηθούν τον ιατρό να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον προσδιορισμό της πάθησης και την ενδεδειγμένη θεραπεία. Πάθήσεις όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διάφορες αγγειακές αμφιβληστροειδικές παθήσεις (κεντρική / κλαδική φλεβική απόφραξη) είναι δυνατόν να διαγνωστούν με την τεχνική της αγγειογραφίας.

Φλουοροαγγειογραφία

Τι ακριβώς είναι η φλουοροαγγειογραφία (flouroangiography);

Η φλουοροαγγειογραφία είναι μία διαγνωστική εξέταση. Αποκαλύπτει με ακρίβεια τον τύπο, το μέγεθος και τη θέση των βλαβών που υπάρχουν στο πίσω μέρος (βυθό) του οφθαλμού. Για την φλουοροαγγειογραφία απαιτείται ειδικό φωτογραφικό σύστημα (ιατρικός εξοπλισμός), με το οποίο βγάζουμε μια σειρά από φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς (ιστός που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού και είναι ευαίσθητος στο φως), αφού προηγουμένως χορηγήσουμε ενδοφλεβίως μία ειδική χρωστική ουσία (φλουορεσκεΐνη). Καθώς αυτή η χρωστική ουσία περνά από τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, γίνεται φωτογράφηση με φως ειδικού μήκους κύματος (χρήση ειδικών φίλτρων), στο οποίο η συγκεκριμένη χρωστική φθορίζει.

Αν τα αιμοφόρα αγγεία δεν είναι φυσιολογικά, τότε η χρωστική ουσία διαρρέει. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται όλες οι πιθανές βλάβες καθώς και τα μη φυσιολογικά αγγεία που υπάρχουν ή αναπτύσσονται στο βυθό του οφθαλμού. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο οφθαλμίατρος διαπιστώσει ή υποψιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βυθό του οφθαλμού ή αν θέλει να παρακολουθήσει την εξέλιξη μιας ασθένειας ή το αποτέλεσμα μιας θεραπείας, τότε θα συστήσει να γίνει φλουοροαγγειογραφία. Ο σακχαρώδης διαβήτης και η σχετιζόμενες με την ηλικία εκφύλιση της ωχράς κηλίδος είναι οι συχνότερες παθήσεις που απαιτούν αυτή την εξέταση. Με την φλουοροαγγειογραφία γίνεται πλήρης διάγνωση των διαφόρων ανωμαλιών που υπάρχουν στο βυθό του οφθαλμού, ώστε να εφαρμοστεί η σωστή θεραπεία και να προληφθεί η απώλεια της όρασης. Η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη.

Διαδικασία

Ποια είναι η διαδικασία στην φλουοροαγγειογραφία;

  • αρχικά πραγματοποιείται ενστάλλαξη κολλυρίων για μυδρίαση των οφθαλμών (διαστολή κόρης)
  • η χρωστική ουσία (φλουορεσκεΐνη) εγχύεται ενδοφλέβια με την βοήθεια βελόνας
  • η χρωστική μεταφέρεται στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς
  • με την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού πραγματοποιείται μια σειρά από ειδικές λήψεις

Σημειώνεται πως η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη.

Συμπτώματα αγγειογραφίας

Ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα μετά από την διαγνωστική εξέταση της αγγειογραφίας;

  • θα νιώσετε ένα αίσθημα καψίματος τοπικά στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή της χρωστικής απ’ τη φλέβα του χεριού σας
  • θα έχετε θολή όραση για περίπου 3 με 4 ώρες μετά την εξέταση εξαιτίας των μυδριατικών κολλυρίων
  • αν κάνετε ένεση φλουορεσκεΐνης (φλουοροαγγειογραφία) ίσως το δέρμα σας εμφανίσει μια κίτρινη απόχρωση
  • φωτοευαισθησία λόγω της μυδρίασης
  • τα ούρα σας ίσως να έχουν μια κίτρινη απόχρωση για 24 ώρες (εφόσον έχετε πραγματοποιήσει έγχυση φλουορεσκεΐνης)