Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση

Τι ακριβώς είναι η βυθοσκόπηση;

fundoscopy1   fundoscopy2

Βυθοσκόπηση (fundoscopy) λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος του του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες οι οφθαλμικές παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό του οφθαλμού.

Διαδικασία

Πως πραγματοποιείται η εξέταση;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της βυθοσκόπησης είναι η μυδρίαση της κόρης του οφθαλμού. Η πραγματοποίηση της διαστολής κόρης επιτρέπει ουσιαστικά στον οφθαλμίατρο να επισκοπήσει το εσωτερικό του ματιού και επιτυγχάνεται με τη χρήση τοπικών κολλυρίων (σταγόνες). Για μια ικανοποιητική μυδρίαση συνήθως χρειάζεται ένας χρόνος 10-15 λεπτά. Ο οφθαλμίατρος στη συνέχεια έχει την δυνατότητα με την χρήση σχισμοειδούς λυχνίας, ειδικών φακών ή οφθαλμοσκοπίου να παρατηρήσει τον οφθαλμικό βυθό και να εξετάσει με λεπτομέρεια την περιοχή της ωχράς, τα αγγεία στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, το οπτικό νεύρο κτλ.

fundoscopy3   fundoscopy4

Η συγκεκριμένη εξέταση σε καμιά περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται επώδυνη, απλά σε κάποιες περιπτώσεις το φως που χρησιμοποιείται μπορεί να θεωρηθεί λίγο ενοχλητικό από τον ασθενή. Η όλη διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 3 λεπτά. 

Χρήσιμες οδηγίες

Χρήσιμες οδηγίες για τη βυθοσκόπηση:

Εξαιτίας της απαραίτητης μυδρίασης της κόρης η όραση (κυρίως η κοντινή) του ασθενούς θα παραμείνει θολή για περίπου 1.5 – 2 ώρες, όμως επανέρχεται σταδιακά. Γενικά συστήνεται να αποφεύγεται η οδήγηση από μυδριασμένα άτομα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι την αποκατάσταση της όρασης). Επίσης βοήθεια για τον ασθενή είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, αφού κατά την κατάσταση της μυδρίασης κόρης, παρατηρείται αυξημένη φωτοευαισθησία-φωτοφοβία. 

fundoscopy5   fundoscopy6

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η εξέταση της βυθοσκόπησης μπορεί να πραγματοποιηθεί άφοβα και κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή θηλασμού.