Γενικής Οφθαλμολογίας

Στο OPHTHALMICA καλύπτονται όλες οι ανάγκες της Γενικής Οφθαλμολογίας και συνταγογραφούνται διορθωτικά γυαλιά για όλες τις διαθλαστικές διαταραχές.